Geboortedatum: 16 december 1952 te Nijmegen. Opleiding: Academie voor Beeldende Vorming Tilburg. Tijdelijke tot zeer tijdelijke ingrepen in de natuur. Slechts foto's van deze installaties resteren in de meeste gevallen. Site-specifieke beelden in natuurlijke of bebouwde omgeving. Landart. 3-dimensionaal werk in opdracht. De cultuuraspecten in een landschap (mens) hebben vaak mijn aandacht, maar ook verkenningen van natuurlijke (dieren en planten)activiteit kunnen leiden tot beelden.